các nhà cái uy tín siyanks - App game đổi thưởng uy tín

các nhà cái uy tín siyanks – HSU
các nhà cái uy tín siyanks

Lịch sử hình thành và phát triển

image 1991
Thành lập trường Trường Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen
các nhà cái uy tín siyanks
các nhà cái uy tín siyanks
Trở thành trường bán công
image 1994
image 1999
Thành lập trường Cao đẳng bán công Hoa Sen
các nhà cái uy tín siyanks
các nhà cái uy tín siyanks
Khánh thành cơ sở 2 Quang Trung
image 2001
image 2006
Thành lập trường Đại Học Hoa Sen.
các nhà cái uy tín siyanks
các nhà cái uy tín siyanks
Khánh thành Trụ sở chính hiện đại Nguyễn Văn Tráng nâng tầm CSVC của ĐH Hoa Sen lên đẳng cấp quốc tế
image 2013
image 2015
Khoa Kinh tế & Quản trị HSU có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ)
các nhà cái uy tín siyanks
các nhà cái uy tín siyanks
Thành viên thuộc hệ thống Đại Học tập đoàn giáo dục
Nguyễn Hoàng
(NHG)
image 2018
image 2019
7 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế, trong đó có 5 chương trình đạt chuẩn ACBSP & 2 chương trình đạt chuẩn
AUN-QA
các nhà cái uy tín siyanks
các nhà cái uy tín siyanks
Đạt chuẩn kiểm định chất lượng Quốc gia
image 2020
image 2021
Đạt chuẩn QS-Stars
4 sao, 10 chương trình đại chuẩn kiểm định quốc tế, trong đó 5 chương trình đạt chuẩn ACBSP & 5 chương trình đạt chuẩn
AUN-QA
các nhà cái uy tín siyanks
các nhà cái uy tín siyanks
Đạt chứng nhận chất lượng cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế bởi Hệ thống đánh giá giáo dục quốc gia của Úc - NEAS. 17 chương trình đạt chuẩn quốc tế trong đó, 5 chương trình đạt kiểm định ACBSP, 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, 3 chương trình đạt kiểm định FIBAA
image 2022
image 1991
Thành lập trường Trường Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen
các nhà cái uy tín siyanks
image 1994
Trở thành trường bán công
các nhà cái uy tín siyanks
image 1999
Thành lập trường Cao đẳng bán công Hoa Sen
các nhà cái uy tín siyanks
image 2001
Khánh thành cơ sở 2 Quang Trung
các nhà cái uy tín siyanks
image 2006
Thành lập trường Đại Học Hoa Sen.
các nhà cái uy tín siyanks
image 2013
Khánh thành Trụ sở chính hiện đại Nguyễn Văn Tráng nâng tầm CSVC của ĐH Hoa Sen lên đẳng cấp quốc tế
các nhà cái uy tín siyanks
image 2015
Khoa Kinh tế & Quản trị HSU có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ)
các nhà cái uy tín siyanks
image 2018
Thành viên thuộc hệ thống Đại Học tập đoàn giáo dục
Nguyễn Hoàng
(NHG)
các nhà cái uy tín siyanks
image 2019
7 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế, trong đó có 5 chương trình đạt chuẩn ACBSP & 2 chương trình đạt chuẩn
AUN-QA
các nhà cái uy tín siyanks
image 2020
Đạt chuẩn kiểm định chất lượng Quốc gia
các nhà cái uy tín siyanks
image 2021
Đạt chuẩn QS-Stars
4 sao, 10 chương trình đại chuẩn kiểm định quốc tế, trong đó 5 chương trình đạt chuẩn ACBSP & 5 chương trình đạt chuẩn
AUN-QA
các nhà cái uy tín siyanks
image 2022
Đạt chứng nhận chất lượng cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp quốc tế bởi Hệ thống đánh giá giáo dục quốc gia của Úc - NEAS. 17 chương trình đạt chuẩn quốc tế trong đó, 5 chương trình đạt kiểm định ACBSP, 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, 3 chương trình đạt kiểm định FIBAA
các nhà cái uy tín siyanks
Facebook Youtube Tiktok Zalo