các nhà cái uy tín siyanks - App game đổi thưởng uy tín

các nhà cái uy tín siyanks

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN

Quy trình đăng ký giấy xác nhận sinh viên:
(Cấp giấy xác nhận sinh viên theo mẫu của Trường)

  • Bước 1: Sinh viên truy cập app Hoa Sen bằng tài khoản của sinh viên
  • Bước 2: Sinh viên chọn mục “Yêu cầu học vụ”/“Student Request” và chọn gửi yêu cầu mới
  • Bước 3: Sinh viên chọn loại giấy xác nhận sinh viên và điền đầy đủ thông tin.
  • Bước 4: Sinh viên chọn gửi và thoát về giao diện chính của “Yêu cầu học vụ”/Student Request” để kiểm tra lịch sử yêu cầu và số hồ sơ.


Cấp giấy xác nhận sinh viên theo mẫu riêng:
Sinh viên gửi file mẫu về email [email protected] và trình bày rõ nội dung yêu cầu

Trong vòng 03 ngày làm việc, bộ phận phụ trách sẽ tiếp nhận yêu cầu, xử lý và gửi Phiếu hẹn trả hồ sơ đến email sinh viên. Sinh viên đến nhận giấy xác nhận theo đúng thông tin trong phiếu hẹn.

Hướng dẫn chọn loại giấy xác nhận:

  • Giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường (không hiển thị số tín chỉ tích lũy): GXN-Hồ sơ cá nhân
  • Giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường (có hiển thị số tín chỉ tích lũy): GXN-Chưa hoàn tất CTĐT
  • Giấy xác nhận sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự: GXN-Hoãn nghĩa vụ quân sự
  • Giấy xác nhận sinh viên bằng tiếng anh: Giấy xác nhận tiếng anh
  • Giấy xác nhận để bổ sung hồ sơ giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho phụ huynh: GXN-Giảm trừ thuế TNCH
  • Giấy xác nhận để bổ sung hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội: GXN-Vay vốn Ngân hàng CSXH
Facebook Youtube Tiktok Zalo