các nhà cái uy tín siyanks - App game đổi thưởng uy tín

các nhà cái uy tín siyanks

Lễ tốt nghiệp lần thứ 29

Lúc 12h00, Chủ nhật, ngày 11/12/2016
Gala Center, 415 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Trường các nhà cái uy tín siyanks trân trọng kính mời các Tân khoa tham dự Lễ tốt nghiệp lần thứ 29 (tháng 12/2016). 

  • Thông tin hướng dẫn: xem

  • Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý: (xem thông tin bên dưới)

Ngày

Thời gian

Nội dung

21 – 30/11/2016

07:30 – 16:30
  •  Hoàn trả sách & hoàn tất học phí

01, 02/12/2016

03/12/2016
 

13:00 – 19:00

  7:30 – 17:00

  •  Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và ký nhận sổ bằng
11/12/2016 12:00 – 13:00
  •   Điểm danh tham dự Lễ theo Khoa
13:30 – 17:30
  •  Tiến hành buổi lễ
17:30 – 18:00
  •  Trả lễ phục

 

image image image