các nhà cái uy tín siyanks - App game đổi thưởng uy tín

các nhà cái uy tín siyanks

Buổi diễn thuyết về Danh nhân Phan Châu Trinh

Lúc 9h00 - 10h00, thứ hai, ngày 01/08/2016
Phòng NZ903 (lầu 9), trường các nhà cái uy tín siyanks , số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày nhà ái quốc Phan Châu Trinh qua đời, đồng thời tưởng nhớ những đóng góp của ông – một chí sĩ yêu nước của dân tộc Việt Nam thời cận đại, trường các nhà cái uy tín siyanks trân trọng tổ chức buổi nói chuyện về ông trong chương trình “Diễn thuyết về danh nhân”.  Tên bài diễn thuyết là “Tư tưởng triết học Phan Châu Trinh” do Giáo sư Chu Hảo thực hiện. 

Hoạt động này cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trường các nhà cái uy tín siyanks . 

 

image image image